Дом за децу и омладину - Јефимија

Јавне набавке

Одлука о додели уговора за јавну набавку хране и намирница за 2021. годину

13.04.2021.

Одлуку о додели Уговора за јавну набавку хране и намирница за 2021.годину можете преузети кликом овде. Одлука о додели уговора је објавњена на Порталу јавних…

Детаљније

Јавни позив за подношење понуда

01.04.2021.

Јавни позив за подношење понуда можете преузети кликом овде. Јавни позив за подношење понуда је објавњен на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

Детаљније

План јавних набавки

01.04.2021.

План јавних набавки за 2021. годину за потребе дома за децу „Јефимија“ можете преузети кликом овде. План јавних набавки је објавњен на Порталу јавних набавки…

Детаљније

Обавештење о закључењу Уговора и Уговор о извођењу занатско лимарских радова

19.12.2017.

Обавештење о закључењу уговора о извођењу грађевинско занатских радова – лимарски радови на згради дома за децу „Јефимија“ у Крушевцу можете преузети кликом овде. Уговор о…

Детаљније

Јавни позив за набавку мале вредности – Лимарски радови

12.09.2017.

На основу лана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Дом за децу и омладину „Јефимија“ Крушевац, објављује Позив за подношење понуда за извођење…

Детаљније

Стављање ван снаге Одлуке о додели уговора број 814 од 14.03.2017. год.

20.03.2017.

Одлуку о стављању ван снаге  Одлуке о додели уговора број 814 од 14.03.2017.год. можете преузети кликом овде.

Детаљније

Нова одлука о додели Уговора о јавној набавци мале вредности

20.03.2017.

Нова одлука о додели Уговара о јавној набавци мале вредности можете преузети кликом овде.

Детаљније

Одлука о додели уговора за набавку прехрамбених производа

15.03.2017.

Одлуку о додели Уговора мале вредности о набавци прехрамбених производа број 1/2017. можете преузети у ПДФ формату кликом овде.

Детаљније

Позив и конкурсна документација за набавку добара

04.03.2017.

Дом за децу „Јефимија“ објављује позив за подношење понуда за „Набавку добара – прехрамбени производи за потребе кухиње редни број ЈХМБ 1/2017“ који можете преузети…

Детаљније

Обавештење о закључењу уговора

02.12.2016.

Обавештење о закључењу Уговора по Јавној набавци кухињске опреме можете преузети у ПДФ формату кликом овде. Уговор купопродаји опреме за кухињу можете преузети у ПДФ формату кликом…

Детаљније

Позив за подношење понуда за набавку опреме за кухињу ЈН 2/16

24.11.2016.

На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама, Дом за децу и омладину „Јефимија“ Крушевац објављује Позив за пондошење понуда који можете…

Детаљније

Pitanja i odgovori povodom javne nabavke male vrednosti br. 2/16

24.11.2016.

ПОЧЕТНАО НАМАСМЕШТАЈУСЛУГЕРАДИОНИЦЕЈАВНЕ НАБАВКЕВЕСТИАЛБУМИПРАВИЛНИЦИКОНТАКТ Pitanja i odgovori povodom javne nabavke male vrednosti br. 2/16 новембар 24th, 2016 admin Дом за децу и омладину „Јефимија“ Крушевац, Веселина…

Детаљније
Scroll