Дом за децу и омладину - Јефимија

Јавни позив за подношење понуда

Јавни позив за подношење понуда

01.04.2021.

Јавни позив за подношење понуда можете преузети кликом овде.
Јавни позив за подношење понуда је објавњен на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

Scroll