Дом за децу и омладину - Јефимија

Одлука о додели уговора за јавну набавку хране и намирница за 2021. годину

Одлука о додели уговора за јавну набавку хране и намирница за 2021. годину

13.04.2021.

Одлуку о додели Уговора за јавну набавку хране и намирница за 2021.годину можете преузети кликом овде.
Одлука о додели уговора је објавњена на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

Scroll