Дом за децу и омладину - Јефимија

План јавних набавки

План јавних набавки

01.04.2021.

План јавних набавки за 2021. годину за потребе дома за децу „Јефимија“ можете преузети кликом овде.
План јавних набавки је објавњен на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

Scroll