Dom za decu i omladinu - Jefimija

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki

01.04.2021.

Plan javnih nabavki za 2021. godinu za potrebe doma za decu „Jefimija“ možete preuzeti klikom ovde.
Plan javnih nabavki je objavnjen na Portalu javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/

Scroll