Дом за децу и омладину - Јефимија

Конкурсна документација за набавку добара – ЈН.бр. 1/15

Конкурсна документација за набавку добара – ЈН.бр. 1/15

06.02.2015.

Конкурсна документација, у отвореном поступку јавне набавке добара –прехрамбени производи за потребе кухиње Дома за децу и омладину “Јефимија“ у Крушевцу за 2015. годину, обликоване по партијама. ЈН.бр.1/15

Комплетну документацију можете преузети у ПДФ формату кликом овде.

Scroll