Дом за децу и омладину - Јефимија

Контакт

Контакт форма

  Контакт подаци

  • Адреса: Ул Веселина Николића 51 37000 Крушевац
  • Телефон: +381 37 421 027
  • Факс: +381 37 423 653
  • Емаил адреса: direktor@jefimija.org.rs
  • ПИБ:100320416
  • Матични број: 07144458
  • Шифра делатности: 8790
  • Рачун за донације: 840-29550845-64 са позивом на број: 97 4300157080174412100
  Scroll