Нова одлука о додели Уговара о јавној набавци мале вредности

Нова одлука о додели Уговара о јавној набавци мале вредности можете преузети кликом овде

Стављање ван снаге Одлуке о додели уговора број 814 од 14.03.2017. год.

Одлуку о стављању ван снаге  Одлуке о додели уговора број 814 од 14.03.2017.год. можете преузети кликом овде

Одлука о додели уговора за набавку прехрамбених производа

Одлуку о додели Уговора мале вредности о набавци прехрамбених производа број 1/2017. можете преузети у ПДФ формату кликом овде

Позив и конкурсна документација за набавку добара

namirniceДом за децу "Јефимија" објављује позив за подношење понуда за "Набавку добара – прехрамбени производи за потребе кухиње редни број ЈХМБ 1/2017" који можете преузети кликом овде

Конкурсну документацију за "Набавку прехрамбених производа з апотребе кухиње за 29127. годину можете преузети кликом овде

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу Уговора по Јавној набавци кухињске опреме можете преузети у ПДФ формату кликом овде.

Уговор купопродаји опреме за кухињу можете преузети у ПДФ формату кликом овде.

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks