Делатност

Дом за децу и омладину „Јефимија“ је републичка установа у области социјалне заштите, која пружа услуге домског смештаја деци, као и младима до 26. године живота, односно до завршетка школовања и радног оспособљавања.

decaУслуге домског смештаја пружају се деци и младима чије се потребе не могу задовољити у оквиру биолошке, сродничке или хранитељске породице или кроз услуге у заједници, на основу одлуке органа старатељства или суда, односно по упуту центра за социјални рад,  до повратка детета или младе особе у биолошку породицу, односно до смештаја у сродничку или хранитељску породицу, усвојења или осамостаљивања.

У области ученичког стандарда Дом обезбедјује смештај и васпитни рад са средњшколском омладином која се због школовања налази у Крушевцу.

 

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks