Историја дома

domjefimijaДом је основан 19. Августа 1955. године Решењем Народног одбора градске општине бр. 15166/55 као Дом деце палих бораца И жртава фашистичког терора са седиштем у Крушевцу. Задатак установе је био да прима децу палих бораца И жртава фашистичког терора која су прерасла за редовно школовање, на смештај , исхрану И васпитање уз новчану накнаду.
Установа је касније мењала називе, али је основна улога остала иста – да на најбољи могући начин замени биолошку породицу онима који је немају или из различитих разлога у њој не могу да живе. У протеклих 60 година рада, у овој кући је одрастало, живело И учило око 3000 деце о којој су врло посвећено бринули сви запослени.
28.12.1962. године, Дом мења назив у „Дом за децу и омладину“ и под тим називом постоји до 08.12.1978. када мења назив у Дом за децу и омладину „25.мај“.
Влада Републике Србије дана 25.11.1991. године утврдјује мрежу установа социјалне заштите које основа Република. У ту мрежу укључује и Дом за децу „25.Мај“.
27.12.1994. године Дом мења назив у Дом за децу и омладину „Јефимија“.
Делатност дома
Дом за децу и омладину „Јефимија“ је републичка установа у области социјалне заштите, која пружа услуге домског смештаја деци, као И младима до 26. Године живота, односно до завршетка школовања и радног оспособљавања. Услсуге домског смештаја пружају се деци И младима чије се потребе не могу задовољити у оквиру биолошке, сродничке или хранитељске породице или кроз услуге у заједници, на основу одлуке органа старатељства или суда, односно по упуту центра за социјални рад, до повратка детета или младе особе у биолошку породицу, односно до смештаја у сродничку или хранитељску породицу , усвојења или осамостаљивања.
У области ученичког стандарда Дом обезбедјује смештај И васпитни рад са средњшколском омладином која се због школовања налази у Крушевцу.

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks