Контакт

Дом за децу и омладину "Јефимија"
Ул Веселина Николића 51
37000 Крушевац

Телефон: 037 421 027
Факс: 037 423 653

Емаил: direktor@jefimija.org.rs
Подаци о идентификацији

ПИБ 100320416
Матични број: 07144458
Шифра делатности: 8790
Текући рачун: 840-55661-82
Текући рачун за донације:  840-2205761-88

lokacija

Локација дома на мапи Крушевца

 

 

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks