Становање уз подршку

Ова услуга установа пружа од 2007. године захваљујући легату – стану који је Установа добила. Услуга је временски ограничена у циљу пружања подршке младој особи да развија практичне вештине одржавања и побољшања квалитета сопственог живота. 

Смештај и стручна подршка су од суштинске важности за младу особу и њено што потпуније интегрисање у заједницу. 

У овом стану након напуштања Дома живе по две девојке што је уједно и капацитет  овог простора, које партиципирају у цени и плаћају све трошкове осим смештаја, а на основу шестомесечног уговора са Домом Јефинија. 

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks