Интернатски смештај

Интернатски смештај за ученике средњих школа као услуга наше Установе постоји од 2003. године. 

Школске 2014/2015. године на основу конкурса који је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја примљено је 56 ученика, што је пун капацитет. 

Током 2014. године. укупно их је било 111 (у календарској години су се преклопиле две школске године). 

Наша искуства показују да је заједнички живот деце у систему социјалне заштите и средњошколаца на интернатском смештају подстицајно делује и на једне и на друге. Планирамо да и убудуће ово буде услуга коју пружамо и да одржимо постојећи капацитет деца из ове категорије. 

Са средњошколцима се ради по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја које већим делом финансира смештај ученика, а родитељи такођ партиципирају у цени. 

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks