Интервентни смештај

Ова услуга постоји од 2008. године , а на основу Протокола о сарадњи број 404-222/II од 02.09.2008. године, који је закључен измедју Дома, Града Крушевца и Центра за социјални рад у Крушевцу.

По овом Протоколу интервентни смештај деце и омладине обухвата прихват и краткотрајни смештај деце и омладине која се физички или емоционално злостављају, сексуално злоупотребљавају, занемарују или се са њима немарно поступа.

Поред прихвата деци о омладини се обезбедјује: исхрана, привремена здрствено-хигијенских мера, утврдјује њихов идентитет и пребивалиште, сачињава налаз о њиховом стању и понашању и предузимају мере за обезбедјивањем одговарајућег облика трајног збрињавања.

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks