Запослени

Дечији дом Јефимија као специфична установа запошљава 30 службеника распоређених по целинама и то:

  • Директора дечијег дома Јефимија Јасмина Мијајловић Илић (Е-маил: direktor@jefimija.org.rs)
  • Секретар дома, правник (1 запослени)
  • Стручна служба, психолог и социјални радник  (2 запослена)
  • Стручни сарадници – васпитачи (9 запослених)
  • Финансијско рачуноводствена и административна служба (3 запослена)
  • Служба исхране (7 запослених)
  • Служба техничког одржавања, вешерај и државање хигијене (7 запослених)
Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks